För ett land långt uppe i norr är tillgången till flyg en avgörande faktor för närheten till världen. Ska vi sälja våra produkter och tjänster till andra delar av världen är flyget vägen ut till kunderna. Ska vi uppleva nya resmål på vår ledighet är flyget det som möjliggör mötet med andra språk och kulturer. Ska vi vara öppna för besökare som i jobbet eller privat vill resa till Sverige är flyget bron till oss.

Flyget är med andra ord viktigt för att Sverige ska kunna fungera i relation med omvärlden. Detsamma gäller för kommunikationen inom landet. En stor del av välståndet i Sverige skapas i basindustrin och de företag som ligger utanför de stora städerna. Att knyta ihop landets olika delar är oerhört viktigt för att vår ekonomi som helhet ska fungera. Sveriges olika delar lever i symbios med varandra och är varandras förutsättningar. Som kommunalråd i Luleå vet jag att detta inte minst gäller norra Sverige. Där finns en exportstark industrisektor och ett universitet med gott renommé i omvärlden. Där finns en tjänsteekonomi som har kunder både i Sverige och i andra länder. Allt detta förutsätter att det finns flyg som kan transportera människor till olika platser i och utanför Sverige.

I Luleå och Norrbotten är flyget en nödvändighet för alla företag, myndigheter och andra organisationer. Flyget ger norra Sverige tillgång till större marknader och huvudstadens olika aktörer. Men det omvända gäller också. För Stockholm och södra Sverige finns många viktiga exportföretag, kunniga konsulter och moderna universitet i norr. Det vore till vår fördel om Arlanda hade fler direktförbindelser. Ytterligare en mellanlandning i Köpenhamn eller annan ort är utan tvekan en sämre resa.

För politiken är det centralt att markera flygets betydelse för våra jobb och för vårt privatresande. Flyget kommer ge oss många nya besökare från de växande ekonomierna i Asien, Latinamerika och Afrika. En växande global medelklass kommer förvänta sig att kunna resa och uppleva världen – precis som vi har gjort. Flygplatser måste ständigt utvecklas så att det finns tillräcklig kapacitet och en service som är i samklang med resenärernas krav.

Ofta anklagas flyget för att ha en negativ miljö- och klimatpåverkan. Precis som alla transportslag har flyget en påverkan genom sina utsläpp. Men tekniken går ständigt framåt och gör att flygplanen blir alltmer bränslesnåla och klimatsmarta för varje generation. Här kan Sverige och staten via forskningsstöd spela en viktig roll eftersom många globala underleverantörer till Boeing och Airbus verkar i vårt land. Svenska företag kan ligga i framkant och leverera den bästa tekniken som minskar flygplanens miljö- och klimatpåverkan ytterligare.

Sverige kan också driva på för att EU implementerar Single European Sky som skulle förkorta resvägar, tiden i luften och med detta spara bränsle. Idag lider Europa av att det finns många landsgränser som flyget måste förhålla sig till och det kostar såväl tid som pengar och resulterar i onödiga utsläpp.

I samband med mina resor till och från Luleå påminns jag om flygets betydelse för vårt moderna samhälle. Vi vill och behöver resa för att det ger oss viktiga insikter om varandra och andra kulturer.

I Sverige vet vi att de två stora partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna, båda är varma anhängare av flyget. Det bådar gott för framtiden. Låt oss se fram emot en politik som gynnar såväl flyget som flygindustrin i Sverige.

Dela detta:

Niklas Nordström

Ordförande Svenskt Flyg och kommunalråd i Luleå

Hur ofta reser du och till vilka platser?

Jag flyger både privat och med jobbet. Bor man i Luleå är det flyget som gäller om det ska vara en rimlig restid och bekväm resa. Jag reser i genomsnitt en gång per vecka i tjänst och utöver det en hel del privat. Mitt huvudsakliga resmål är Stockholm där jag har min familj, många vänner och ofta möten kopplade till jobbet.

Vilket är ditt bästa resminne?

Mina bästa resminnen är nog alla de gånger jag rest till USA i samband med politiska val. Jag är väldigt intresserad av amerikansk politik och kampanjer och har följt de stora valen på plats i USA sedan 1996. När Obama valdes till president 2008 var onekligen den bästa upplevelsen. Sen har de väldigt bra basket där också.

Vilket är ditt sämsta resminne?

Mina sämsta resminnen är sannolikt alla de gånger det har varit dimma på flygplatsen i Luleå och istället för att få landa i sin egen sköna säng hamnat i Skellefteå eller Umeå med en lång bussresa framför sig.

Andra intressanta artiklar