”Jobbar du med forskning, jobbar du hela tiden internationellt”, säger Lena Treschow Torell, professor i fysik och nybliven ordförande för Chalmers. Med lång erfarenhet av den akademiska världen och med styrelseuppdrag i några av Sveriges största bolag, vet hon att samverkan mellan forskning och näringsliv är avgörande för svenska företags fortsatta framgång.

”De svenska storbolagen har hämtat sin kraft från universiteten och stöttar stora forskningsprogram som nästan alltid är internationella. Samtidigt är bolagen i sig globala och bedriver sin egen produktutveckling både inom och utanför Sveriges gränser. Detta internationella utbyte bidrar till bättre forskningsresultat och starkare bolag”, säger Lena Treschow Torell.

Givet att forskningssamarbeten ofta sker på global basis finns det ett stort resebehov berättar hon: ”På universitet som Chalmers, där jag själv har arbetat i över 25 år, var det ett ständigt resande för att träffa forskarkolleger från andra universitet. Ett litet land som Sverige hämtar in kunskap utifrån, förvaltar och utvecklar den vidare i Sverige. Samtidigt ska man komma ihåg att förädlingen av kunskap sker i ständigt samarbete med andra länder.” Ledande forskare verkar sällan på en och samma plats och är därför beroende av goda flygförbindelser.

Lena Treschow Torell konstaterar att flygförbindelserna spelar en avgörande roll för var företag och länder väljer att bedriva sin forskning. Av den anledningen ligger nästan alltid forskningscentra nära flygplatser.

Hon nämner som exempel att Öresunds-bron med närheten till Köpenhamns internationella flygplats bidrog till att Lund vann kampen om Europas största forskningsanläggning European Spallation Source (ESS). ESS är en sameuropeisk forskningsanläggning som kommer att användas inom en rad vetenskaper, såsom materialvetenskap, strukturkemi, biologi och geofysik. Lund lyckades konkurrera ut flertalet andra intressenter och därigenom bli hem till en forskningsanläggning som beräknas kosta drygt 17 miljarder kronor. När huvudanläggningen står klar 2025 kommer uppåt 500 forskare att jobba där permanent samtidigt som tusentals gästforskare väntas besöka anläggningen varje år.

”Det var en stor diskussion internationellt om var den skulle ligga. Och man landade i Sverige av olika politiska skäl. Men det blev också en diskussion om var i Sverige och det stod mellan Stockholm och Lund. Det blev Lund, där närheten till Köpenhamn och flygförbindelserna därifrån sågs som en viktig fördel.”

Lena Treschow Torell har tidigare lett forskargrupper på Chalmers som fokuserade på laser- och neutronforskning. Denna forskning krävde ständiga resor för att göra experiment vid specifika forskningscentra med kärnreaktorer eller stora acceleratorer, framförallt i Grenoble och Oxford.

”Utöver resor till olika forskningscentra, medverkade vi ständigt vid internationella konferenser för att redogöra för forsknings-resultat och lyssna på vad andra hade gjort. Forskningen är ofta så pass nischad att alla som är inriktade på ett specifikt forskningsområde är spridda över hela världen. Man rör sig som en flygande cirkus inom forskningsvärlden.”

Dela detta:

LENA TRESCHOW TORELL

Professor i fysik och styrelseproffs
Född 1946. Professor i fysik och ordförande för Chalmers Tekniska Högskola.
Sitter bland annat i styrelserna för SKF, Saab, Investor och ÅF samt är ordförande för MISTRA (The Foundation of Environmental Strategic Research).
Tidigare var Lena Treschow Torell vd och sedan ordförande för Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) samt forskningsdirektör vid Joint Research Centre, Europakommissionen i Bryssel.

Hur ofta reser du och till vilka platser?

Så ofta att jag fått SAS Guldkort livet ut! Jag sitter i styrelsen för fyra börsnoterade bolag och eftersom de finns över hela världen har vi också möten över hela världen. Det blir resor till bland annat Kina, Ryssland och Brasilien. Jag har också uppdrag inom FN så det har blivit en del resor till New York. Jag sitter även med i hjälporganisationen WaterAid, bland annat har jag varit i Mali med dem. Privat blir det också en del eftersom vi har ett ställe på Korsika.

Vilket är ditt bästa resminne?

När Hanoi i Vietnam precis hade öppnat i början på 80-talet åkte jag dit för Sidas räkning för att säkerställa att pengarna hade hamnat rätt på deras universitet. Jag flög från Bangkok till Hanoi och det var en hemsk upplevelse – planet skakade, det var iskallt och det rykte från ventilationen. Men när jag väl kom fram till ett universitet så har jag aldrig träffat så intresserade och motiverade studenter som där! Jag skulle vara där i 45 minuter för att prata om min forskning men det slutade med att jag var där en hel dag, de ville inte att jag skulle gå. De ville veta allt om vad som hände i västvärlden.

Vilket är ditt sämsta resminne?

En resa för många år sedan från Los Angeles. Det blev stora förseningar redan i LA och när jag väl kom fram till London var det dimma och jag fick sova där en natt. Sen skulle jag till Göteborg men hamnade i Oslo – det slutade med att jag fick åka buss från Oslo till Göteborg.

Andra intressanta artiklar