I diskussionen om Sveriges välstånd hamnar ofta de mindre bolagen i skymundan av våra mer välkända internationella storföretag som Ericsson, Volvo och Scania. Med över 300 000 svenska små och medelstora företagskunder har Swedbanks vd Michael Wolf en klar bild av dessa företags betydelse för svensk ekonomi och sysselsättning. Han ser en tydlig trend i att unga företag börjar arbeta globalt i ett tidigt skede och understryker betydelsen av det personliga mötet.

Alla stora företag har en gång varit små. Många mindre och medelstora bolag har gått från att agera lokalt som underleverantör till stora exporterande bolag, till att själva få en mer internationell närvaro. Detta innebär export av varor och tjänster och i många fall också etablering utomlands.

”Bland våra företagskunder ser jag allt fler nya företag som väldigt snabbt blir globala, de börjar inte med en kund eller partner i Oslo eller Köpenhamn, utan direkt i Mumbai, Shanghai eller Los Angeles. Det här är ofta företag som fötts i en universitets- eller högskolemiljö och där man redan idag är verksamma i det som kan kallas den digitala framtiden. Deras nätverk och marknad är global från dag ett”, säger Michael Wolf.

Michael Wolf påpekar att Sveriges konkurrenskraft till stor del bygger på förmågan att skapa och utveckla kunskapsintensiva företag och jobb. För att möjliggöra detta behövs en nära samverkan mellan utbildning, forskning och entreprenörskap men även ett kunskapsutbyte över nationsgränser och att Sverige som land lyckas attrahera kompetens.

”Vi får inte glömma bort att forskning och högskolor är beroende av internationella kontakter och samarbeten. Om vårt tekniska universitet i Luleå och designhögskolan i Umeå ska förbli ledande är goda flyg-förbindelser till Arlanda och sedan från Arlanda ut i världen avgörande.”

Även om Michael Wolf ser behovet av fler internationella flygförbindelser, framhåller han också vikten av inrikesflyget. Utbytet av kunskap med andra länder kan inte begränsas till Stockholm.

”Det är självklart att alla vill ha direktför-bindelser ut i världen, men det är inte självklart att alla kan få dagliga förbindelser direkt till Kina, USA eller ens destinationer inom Europa, därför är inrikes förbindelser också viktiga så att man snabbt och enkelt kan ta sig till en hub för att sedan flyga vidare. Som exempel är förbindelsen Umeå–Arlanda lika viktig som att Arlanda får bättre internationella flygförbindelser.”

Som flygplats är det attraktivt att vara en hub eftersom matartrafiken, förutom att öka kapacitetsutnyttjandet, även möjliggör fler destinationer. Helsingfors har under senare år etablerat sig som det naturliga hubben för Asienflyg och Finnair flyger idag direkt till tre destinationer i Japan, fyra destinationer i Kina samt till Hong-Kong, Seoul, Singapore, Bangkok och Hanoi.

På frågan om vad bättre flygförbindelser skulle medföra för Sverige ser Michael Wolf tydliga fördelar, inte minst för Swedbanks kunder.

”Stockholm och Sverige skulle göra stora vinster på bättre flygförbindelser. Omvägar innebär en ökad belastning på miljön samtidigt som det går åt mer tid till resandet – och tid är pengar. Bättre internationella flygförbindelser är även viktigt om Stockholm ska behålla och fortsätta attrahera huvudkontor. Om vi vill att Stockholm och Sverige ska vara attraktivt för investerare, forskare och andra som kan stärka vår tillväxt, ja, då måste vi som land bli mer lättillgängligt.”

Med närmare 8 miljoner privatkunder och 600 000 företags- och organisations-kunder i Sverige, Norge och Baltikum använder Swedbank i allt högre grad digital teknik i sina möten, men ibland kan det personliga mötet inte ersättas.

”Tekniken kan inte ersätta de möten där det handlar om att starta relationer, att lära känna varandra eller i detalj diskutera affärer.”

Bättre flygförbindelser handlar inte bara om antalet destinationer, frekvensen avgångar till enskilda destinationer bidrar också till bättre förbindelser. Fler avgångar möjliggör större flexibilitet för resenären, till exempel kan en affärsresa lättare ske över dagen. Givet att schemat är tufft i rollen som vd har Michael Wolf ett behov av flexibla reselösningar.

”Det är klart att jag kan använda väntan vid mellanlandning till att ringa och maila, men det viktigaste är att det är så lite väntan som möjligt vid incheckning och i planet, att transport mellan gater sker effektivt och att jag sen kan komma hem samma dag. Med fyra barn är det sistnämnda särskilt viktigt.”

Dela detta:

Michael Wolf

VD och koncernchef Swedbank

Hur ofta reser du själv?

Jag försöker, och lyckas ganska bra med, att besöka minst ett av våra drygt 300 kontor i Sverige varje vecka. Det gör att jag flyger inrikes ett par gånger i månaden. Dessutom flyger jag relativt ofta till Baltikum, Norge, där vi har verksamhet, och till Storbritannien och USA, för att träffa investerare och analytiker. Privat handlar det för det mesta om att jag reser med barnen, antingen till Skåne till vårt sommarhus eller utomlands på loven.

Vilket är ditt bästa resminne?

Den senaste resan med alla fyra barn som sällskap är alltid det bästa resminnet.

Vilket är ditt sämsta resminne?

De gånger allt går fel, när flyget är försenat och när anslutningsflyget hunnit gå eller när bagage kommit på avvägar. När man dessutom rest så mycket som jag har gjort, har man upplevt det ”sämsta reseminnet” ett antal gånger.

Andra intressanta artiklar