Connect Sweden arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser

Stockholm och Sverige har mycket goda tillväxtutsikter. Men det är oroande att utvecklingen av direkta internationella flygförbindelser inte står sig lika väl jämfört med övriga världen. Nya flygförbindelser uppstår inte av sig självt. För att åstadkomma en förbättring har vi bildat Connect Sweden.

STOCKHOLM – DEN SNABBASTE VÄXANDE HUVUDSTADEN I EUROPA

Sverige är den största ekonomin i Skandinavien och har just nu en av de starkaste ekonomierna i Europa. Enligt Handelskammaren i Stockholm kommer Stockholms attraktivitet att öka ytterligare och förväntas vara den snabbast växande huvudstaden i Europa fram till år 2030.

Connect Sweden är ett samverkansprojekt etablerat 2013 som arbetar för att stärka Sveriges internationella flygförbindelser. Projektet stödjs av representanter från det svenska näringslivet, Stockholms Stad, och flera andra nationella och regionala organisationer samt Swedavia.

BETYDELSEN AV STARKA FLYGFÖRBINDELSER

Connect Swedens mål är att stärka Stockholm Arlanda Airports position som Skandinaviens ledande hub. Nya direktlinjer kommer att förbättra förbindelserna till marknader som är avgörande för det svenska näringslivet, främja besöksnäringen och attrahera kapital och kunskap till regionen. Utöver skapandet av direkta arbetstillfällen inom flygsektorn bidrar förbättrade flygförbindelser till att stärka vår konkurrenskraft, vår förmåga att attrahera investeringar och att i förlängningen skapa nya jobb i hela ekonomin.

Målet är att etablera fem eller fler internationella direktlinjer från framförallt Asien, Nordamerika och Europa inom en treårsperiod.

STARKT ERBJUDANDE FÖR FLYGBOLAG

Stockholms goda tillväxtutsikter, investeringar i Stockholm Arlanda Airport och Connect Swedens engagemang utgör tillsammans ett mycket starkt erbjudande för flygbolag som är intresserade av att investera i en region med unika och hållbara tillväxtutsikter.

SYFTE

Connect Sweden etablerades 2013 i syfte att stärka Arlandas roll som knutpunkten för det nordiska flyget samt att attrahera fler internationella flygförbindelser.

SAMARBETE

Connect Sweden är ett samarbete mellan näringslivet, offentliga organisationer, nationella och lokala politiker samt riksdag och regering.

NÄRINGSLIVETS ENGAGEMANG

Näringslivets engagemang bidrar till att attrahera nya direktlinjer genom att stötta införsäljningen av Sverige som intressant marknad.

FINANSIERING/STÖD

Projektet finansieras/stöds av Swedavia, Invest Stockholm Business Region AB, Stockholm Visitors Board, Visit Stockholm AB, Visit Sweden, Länsstyrelsen Stockholm, Stockholms Läns Landsting och Region Uppsala.

CONNECT SWEDEN HAR IDENTIFIERAT FEM OMRÅDEN SOM DEN ÖKADE INTERNATIONELLA TILLGÄNGLIGHETEN FÖRVÄNTAS HA EFFEKT PÅ

1. NÄRINGSLIVET

God internationell tillgänglighet skapar förutsättningar för näringslivet att växa och stärka sin konkurrenskraft på en global marknad. Detta gäller både det lokala och regionala näringslivet, men också näringslivet ute i landet vars närhet till den globala marknaden ökar i takt med ökad internationell tillgänglighet i Stockholmsregionen. Stockholmsregionen är både tillväxtmotor och transportnav i Sverige, därför är den internationella tillgängligheten till och från regionen mycket betydelsefull för Sverige som helhet. Dessutom kan varje ny direktlinje innebära en tidsbesparing i storleksordningen 100 000 arbetstimmar per år.

2. FORSKNING OCH UTVECKLING

Förutom att stärka näringslivet kan ökad tillgänglighet också bidra till att attrahera investeringar till regionen som både stärker det privata näringslivet men som också gynnar forskning och utveckling.En ökad internationell tillgänglighet ökar också förutsättningar för möten och utbyte inom akademin.

3. TURISM

Turismens betydelse för svensk ekonomi har stadigt ökat de senaste åren. Turismens exportvärde har sedan år 2000 ökat med 162 procent och det värderades år 2012 till 6,1 procent av Sveriges totala export av varor och tjänster. Den ökade turismen har stor betydelse i Stockholm. Bara under år 2012 registrerades 289 nya turistföretag i Stockholm (Turistnäringens Företagarindex 2013) . Det finns mycket som talar för ett fortsatt ökat inresande till Stockholmsregionen under den närmaste 10-årsperioden. En allt större och mer köpstark medelklass i Polen, Baltikum och Ryssland kommer att påverka denna utveckling, tillsammans med en växande medelklass i Kina och Indien innebär det att den internationella turismen från dessa länder förväntas öka. Det finns också förväntningar på ökade turistströmmar från bland annat USA, Indien, Kina och Japan. Världens växande medelklass rör sig i allt större grad utanför traditionella europeiska destinationer som Paris och Rom och börjar upptäcka andra semestermål. Fler direktlinjer till Stockholm är en nyckel i att få denna viktiga turism till staden. En ökad besöksnäring stärker resandeunderlaget på redan etablerade direktlinjer och kan ligga till grund för nya.

4. KULTURLIV

En ökad internationell tillgänglighet leder dessutom till en tillströmning av människor till regionen, både turister och affärsresenärer men även nya medborgare. Stockholmsregionen har idag en befolkningstillväxt som är näst högst i Europa. Detta skapar förutsättningar för ökad handel och konsumtion men även efterfrågan på ett attraktivt kulturliv.

5. MILJÖ

Förutom detta finns det potentiellt en minskad miljöpåverkan i fler direkta flyglinjer till och från internationella slutdestinationer i och med att resenärerna då slipper flyga via andra hubbar. 

Skicka mail till oss

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Kontakta oss

Vill du ha mer information eller vill du ha kontakt med någon av oss för att diskutera möjligheter? Hör av dig till oss. Vi tar gärna emot frågor och förslag!

Flyglinjeutveckling:

Elizabeth Axtelius
Director Aviation Business, Swedavia
Phone +46 10 109 01 27
elizabeth.axtelius@swedavia.se

Övriga frågor:  

Fredrik Elgh
Manager Public Affairs, Swedavia
Telefon +46 701 42 19 17
fredrik.elgh@swedavia.se

Dela detta: