För snart tio år sedan utkom journalisten och författaren Thomas Friedman med boken The World is Flat. En av teserna var att digitaliseringen och globaliseringen skulle göra att geografin förlorade i betydelse. Det har visat sig att Friedman hade fel. Urbaniseringen är tillsammans med globaliseringen en av de starkaste förändringskrafterna i världen. Allt mer ekonomisk aktivitet och innovation koncentreras till sinsemellan sammanlänkade globala städer.

Tittar vi på Sverige så utgör Stockholm drygt en femtedel av befolkningen, men skapar nästan en tredjedel av värdet i svensk ekonomi. Och så ser det inte bara ut här. Mest framgångsrika är de platser som har många högutbildade och en kritisk massa av innovativa företag.

Sveriges betydelse i den globala ekonomin är större än vad vår storlek egentligen motiverar. Det är fantastiskt och skapar möjligheter för oss som vi måste vårda och utveckla. Hälften av svensk BNP utgörs av export. The Economist Intelligence Unit bedömer att Stockholm kommer att vara en av världens tio mest konkurrenskraftiga städer 2025.

Stockholm är just nu en av de europeiska huvudstäder vars befolkning växer allra snabbast och vi ligger i topp vad gäller internationell konkurrenskraft och innovation. Stockholm anses vara en attraktiv region – både sett ur företags och individers perspektiv.

I konsultbolaget PWCs Cities of Opportunity-undersökning, där 27 intressanta städer i världen analyseras och jämförs, hamnar Stockholm på femte plats efter New York, London, Toronto och Paris. Vi vinner till och med två av tio delindex – innovation och intellektuellt kapital samt hälsa och säkerhet.

Ett område som dessvärre är en akilleshäl är de internationella förbindelserna. Något paradoxalt kan tyckas med tanke på hur internationellt vårt näringsliv är och har varit under lång tid. Många framgångsrika svenska företag är dessutom grundande av invandrare. Det finns otaliga både historiska och samtida exempel på att öppenhet mot omvärlden är en framgångsstrategi.

I Cities of Opportunity finns en kategori som heter City Gateway, som fångar upp hur väl en stads globala förbindelser fungerar. Stockholm hamnar på en föga smickrande 22:a plats. En anledning är att vi har relativt dåliga flygförbindelser och få internationella direktlinjer, även om det sakta håller på att förbättras.

Stockholms och Sveriges näringsliv är helt beroende av goda flygförbindelser med Europa och resten av världen. Att vi är en liten exportberoende ekonomi är självklart en anledning. Men Stockholm har också ett stort antal huvudkontor. Efter Schweiz är Sverige det land i världen som har flest globala huvudkontor per miljon invånare. 14 av världens 600 största företag har sitt huvudkontor i Sverige, varav 11 finns i Stockholmsregionen. Bara New York, Tokyo, Paris, San José, London, Chicago och Osaka har fler huvudkontor.

Att Stockholm och Sverige har viktiga företagsledande funktioner påverkar arbetsmöjligheterna, ekonomin och stadens attraktivitet. Länder med många huvudkontor i förhållande till folkmängden har högre BNP per capita än andra länder. Huvudkontoren rekryterar medarbetare på en global talangmarknad. Att det då är enkelt att ta sig hit och härifrån är en av de faktorer som avgör hur attraktivt det är att arbeta här.

Om Stockholm ska kunna flytta fram sina positioner i den tilltagande konkurrensen mellan städer globalt måste de internationella flygförbindelserna förbättras. För än en gång, världen är inte platt. Berkely-ekonomen Enrico Moretti skriver om den nya ekonomiska geografin i boken The New Geography of Jobs. Slutsatsen är att framgång inte bara avgörs av vad man själv gör, utan också i vilken miljö och på vilken plats man gör det. Geografi spelar roll.

Dela detta:

Maria Rankka

VD Stockholms Handelskammare

Hur ofta reser du?

Jag reser både i arbetet och privat men har aldrig räknat antalet resdagar. Jag får ofta bra idéer på flygplan och kan faktiskt uppskatta själva resandet också och inte bara resmålet.

Till vilka platser?

New York har jag nog rest till i snitt en till två gånger per år de senaste 15 åren. Där får jag energi både privat och professionellt. Jag är stor USA-vän och har på senare år fattat tycke för Austin, Texas, som är en snabbväxande stad med en hel del likheter med Stockholm. I Sverige är favorit-resmålen Norrbotten och Skåne. Till Uppsala reser jag ofta i jobbet, men det är ju inte så långt.

Vad är ditt bästa resminne?

Har många. Men två gånger då jag har missat flygplan och blivit ett dygn försenad på olika platser i världen har de mest fantastiska saker hänt.

Maria Rankka

Andra intressanta artiklar