Som vd och koncernchef för försvars- och säkerhetsföretaget Saab befinner sig Håkan Buskhe i centrum för Sveriges ingenjörskunnande på flygområdet. Här berättar han om en möjlig framtid där passagerarflyget är obemannat och att Sveriges kanske största industristad ligger i – Brasilien.

Efter en drygt femton år lång upphandlings-process kom i december 2013 beskedet att Brasilien köper 36 JAS 39 Gripen, vilket är en affär i mångmiljardklassen. Svenska Saab hade till slut lyckats konkurrera ut andra jättar som Boeing, Dassault och BAE Systems. Håkan Buskhe konstaterar att försvarsmakter numera resonerar annorlunda i val av materiel – dyrast är inte alltid bäst.

”Saabs framgång bottnar mycket i att vi tillverkar flygplan och flygplansdelar av högsta kvalitet till ett rimligt pris”, säger Håkan Buskhe.

Svensk industri har redan idag en kraftfull närvaro i Brasilien och Gripen-affären innebär i ett slag att det svenska näringslivet blir än mer etablerat i regionen. Bland annat kommer delar av Gripens utveckling och produktion förläggas i São Paulo i samarbete med brasiliansk flygindustri.

”Svenska företag har 200 dotterbolag i São Paulo som tillsammans årligen omsätter över 50 miljarder kronor. Det gör på ett sätt São Paulo till Sveriges största industristad”, berättar Håkan Buskhe.

Tillväxtregioner som Sydamerika blir alltmer betydelsefulla för svenska affärsresenärer. Exempelvis visar siffror från SCB att andelen av Sveriges totala export till BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) mellan 2002 och 2012 ökade med 70 procent och andelen av importen ökade med 215 procent. Men trots det snabbt växande utbytet med Brasilien finns det ännu inga möjligheter att flyga direkt till exempelvis São Paulo.

”En direktlinje skulle spara tid och möjliggöra fler kontakter vilket i sin tur skulle underlätta för ytterligare utbyte mellan Sverige och Brasilien”, säger Håkan Buskhe som spenderar mycket av sin tid på resande fot. Saab finns i ett 40-tal länder och har kunder i mer än 100 länder. Håkan Buskhe fortsätter:

”Ett globalt företag som Saab behöver resa snabbt, effektivt och på ett miljömässigt bra sätt; flexibiliteten är A och O – det händer ofta att resplaner ändras utifrån kunders och potentiella kunders förändrade möjligheter.”

I en alltmer globaliserad värld ställs också högre krav på hur vi reser. Det räcker inte med att flygplanen vi använder blir säkrare, snabbare och får ökad räckvidd. Hållbarhetsaspekten behöver prioriteras, menar Håkan Buskhe.

”Jag tror att flyget i framtiden måste kunna svara upp mot människors vilja till hållbart resande. Om flygbranschen kan möta växande krav på minskat buller och mindre avgaser, så kommer också människors förtroende för flyget att öka.”

Saab satsar stora resurser på spjutspets-teknik för flyget och Håkan Buskhe tror att användningen av ny teknik kommer att innebära stora förändringar för hur vi reser på sikt.

”I framtiden – vilket i det här perspektivet troligen är 20-30 år framåt – kan vi få se en utveckling där många flygplan flyger obemannade. Både för bilar och tåg går utvecklingen i den riktningen och jag ser goda möjligheter för en sådan utveckling även inom passagerarflyget. Fördelarna är många, men det återstår också många frågor att lösa. Det kommer att ta tid och måste få ta tid, men det är något som jag tror att vi kommer att få se och uppleva.”

Dela detta:

Håkan Buskhe

VD och koncernchef Saab

Hur ofta reser du själv?

Minst ett par dagar varje vecka. Saab finns i närmare 40 länder, har kunder i 100 länder och på nästan 50 orter i Sverige. Det är en oerhört viktig del av mitt jobb att finnas där våra kunder, potentiella kunder, industripartners och medarbetare finns. Jag reser också gärna privat med min familj. Under hösten 2013 besökte jag exempelvis Australien, Thailand, Indien, USA, Storbritannien och Sydafrika samt ett stort antal orter i Sverige.

Vilket är ditt bästa resminne?

Det finns många, men om jag ska välja ett, så minns jag särskilt en resa från unga år som mina föräldrar tog mig och min bror med på. Vi reste till Thailand i början av 1970-talet. Jag såg sådant som jag aldrig ens hade hört talas om, vi mötte människor med helt andra erfarenheter och jag lärde mig mycket om hur viktiga mänskliga möten är.

Vilket är ditt sämsta resminne?

Det finns förstås flera sådana också, som försenade flyg, borttappat bagage och oväder som förändrat reseplaneringen, men jag lägger dem inte så gärna på minnet.

Andra intressanta artiklar