Karin Wanngård är finansborgarråd och kommunstyrelseordförande i Stockholm. Hon är dessutom ordförande i Stockholm Business Region som marknadsför Stockholm som etablerings- och besöksort – med det stolta målet att Stockholm snart ska vara Europas ledande hållbara tillväxtregion.

För Karin Wanngård är Arlanda, som hon uttrycker det, superviktig som flygplats.

– Det gynnar förstås näringsliv och tillväxt att det är lätt att ta sig till och från Stockholm. Det gör också staden till en stor turistattraktion. Vi ser mer och mer hur turistnäringen ökar, i år är det främst turister från Kina som kommer. Tillgänglighet är A och O och också det faktum att Arlanda är en stor internationell flygplats. Den är en självklar del av att Stockholm fungerar. Varje dag arbetar vi för att multinationella företag ska lägga sina filialer här och då är det mycket flyget som det hänger på. Det ser man också på lokaliseringarna, de ligger ju norr om stan, på vägen upp mot Arlanda. Stockholm Business Region driver på för att få fler direktlinjer hit, men det bygger på att Arlanda fungerar och är smidigt, att allt som man behöver ska finnas där.

OM FLYGET OCH ÖPPENHET
– Jag tror på människans vilja att transportera sig. Det är kanske en övertro, men jag tror på den. Vi är nyfikna på att se nya delar av världen. Den nyfikenheten måste våra företag arbeta med för att få in arbetskraft från många olika delar av världen. Flyget är fantastiskt bra, eftersom man kan komma väldigt långt på kort tid, det finns inget annat transportslag som kan erbjuda det. Det finns inget mer tidseffektivt system och tid är bland det viktigaste som finns för både människor och företag idag.

– Flyget och resandet är också outstanding för att få influenser. Ju mer vi reser och tar del av andra kulturer, desto större blir vår förståelse för det som är främmande. Att vi rör oss mycket gynnar oss när vi diskuterar integration på hemmaplan. Kommunikationen bidrar till ett öppnare samhälle. Sociala medier som snurrar på kan ge oss en direktuppfattning, men greppbart blir det när först när vi ser verkligheten på plats. Fler kan ta reda på sanningar, det blir ett mer transparent samhälle.

OM FLYGET OCH MILJÖN
– Jag tycker att det är problematiskt att flyget hittills inte i någon större omfattning har varit med i omställningen till grönt flygbränsle. Omställningen har kommit ganska långt, men det är enorma investeringskostnader för att allt ska kunna gå igång. Min förhoppning är förstås att flyget ska vara kvar även i framtiden, men då måste det anamma det nya tänket. Det finns ju nya stora flygplan och om man kan kombinera flera olika flighter till en, i ett sådant, är det ju mycket bättre ur ett miljöperspektiv. Kanske kan flygbolagen i framtiden sälja platser i ett gemensamt flygplan, istället för att alltid har en egen flotta?

– Det är också svårt att fullt ut jämföra flyg och tåg ur miljösynpunkt. Då måste man jämföra totalen, för det är inte utan miljöpåverkan att bygga järnväg. Tåg är bra, inte alltid ett alternativ till flyget, men ett väldigt bra komplement. Vi kan bara ha en stor flygplats, men då måste vi ha väldigt bra tågförbindelser som utgår från Arlanda, så att helheten fungerar, menar Karin Wanngård.

SAMARBETEN
– Det jag skulle vilja se nu är utvecklingen av Arlanda, jag skulle vilja se en fjärde bana och det måste regeringen putta på nu. Vi puttar ju på från vårt håll, men regeringen måste vara med också i samarbetsorganen. Det betyder inte att det behöver vara ministern, men det behövs ett tydligt samarbete så att de förstår komplexiteten. Det handlar ju om att börja nu om vi ska söka miljötillstånd för en fjärde bana på Arlanda. Avtalet för Bromma går ut 2038 och då måste det var klart. Inför det måste vi ju börja fasa över trafik och skapa förutsättningar för Arlanda som gör att bolagen vill flytta sina flighter dit. Även om det på många sätt är en praktisk flygplats, så är jag ingen stor kramare av Bromma. Om vi ska konkurrera på en internationell marknad och ha en internationell flygplats, då måste vi fokusera. Och då måste också inrikesflyget gå till Arlanda, så att man kan byta direkt till internationella flighter. Både den statliga utredningen från våren 2016 och det vi ser i andra länder pekar på det, så det är bra om vi ser till att det är Arlanda som utvecklas.

OM FINANSIERING 
– Det är viktigt att staten äger och ansvarar för flygplatsen och den infrastruktur som behövs runt den. Det innebär också att det är staten som måste finansiera de satsningar som behöver göras, det är ingen kommunal fråga. Det är därför viktigt att staten har en tydlig styrning. Kärnan måste vara flygverksamheten och att skapa tillgänglighet för Sverige, då får avkastningskraven för flygplatsen inte vara styrande, säger Karin Wanngård.

ARLANDA OM TIO ÅR
– Jag tror att det är viktigt att vi tillsammans skapar rätt förutsättningar för Arlanda, så att flygplatsen kan fortsätta att konkurrera med andra flygplatser. Om tio år är tillgången till en internationell storflygplats som Arlanda nog ännu viktigare än idag för Stockholm och hela regionen, säger Karin Wanngård, som emellertid önskar sig ett annat utbud på Arlanda anno 2026.

– Jag tror att flygplatsen måste bli mer av ett ställe där man hänger än en plats för shopping. Det handlar om att locka med andra aktiviteter. Jag kan tänka mig att jag åker ut ett par timmar tidigare för att kunna träna på ett gym där man hyr kläder och handduk, och att det finns andra tjänster, som massage, om man behöver det. Jag tror att intresset för shopping minskar i takt med att flygresor blir allt vanligare, om man flyger flera gånger om året är det inte längre lika intressant att köpa parfym, säger Karin Wanngård.

– Jag hoppas också att det finns ett bättre utbud av mer hälsoinriktad mat och helt klart ett större fokus på aktiviteter för barn. Det är inte lätt att sysselsätta en tvååring och en sexåring i två timmar på en flygplats, det är bara att fråga mig. En godispåse räcker bara så länge… Och sen har vi bagagefrågan. Jag vill kunna lämna ifrån mig min väska fort när jag kommer till flygplatsen, och också att få tillbaka den lika fort när jag har landat, det borde gå att göra mer effektivt.

ARLANDA 2070
– 2070 är Arlanda en ännu större och viktigare tillväxtmotor. Jag tror också att utvecklingen där städerna växer eftersom allt fler vill bo i urbana miljöer, gör att städerna blir viktigare, medan nationerna minskar i relativ betydelse. Behovet av effektiva och snabba transporter mellan flygplatsen och staden ökar, liksom behovet av hotell och konferensanläggningar. Stockholm och Uppsala kommer att fortsätta att växa ihop, det är ju bara att titta på vad som byggs längs med E4. Jag tror att exempelvis Knivsta är ett utmärkt exempel på ett område som skulle kunna exploateras på ett helt annat sätt.

Karin Wanngård

FÖDD: 1975 på Ekerö
YRKE: Socialdemokratisk politiker, finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms kommun.
AKTUELL MED: Som motståndare till vinsttak i välfärden och som förespråkare för OS i Stockholm 2026
RESER: till storstäder

När jag reser själv

I jobbet reser jag rätt mycket och då blir det mest med flyg till städer som London, Paris och Bryssel, det är roligt, men jag hinner ju inte se så mycket. Privat reser jag och familjen ungefär en gång om året. Då blir det gärna Mallorca eller någon annan Medelhavsö, och ett praktiskt All Inclusive-hotell. Det är viktigt att restiden inte är alltför lång när man reser med små barn som vi gör, och också att det inte är någon lång busstransport mellan flygplatsen och hotellet. Det fungerar inte med först en flygning på kanske tre timmar och sedan en timme eller två i buss innan man är framme.

Resmål

– Jag tycker om storstäder, framför allt de europeiska som London, Paris och Rom, men också New York. Det skulle förstås vara väldigt spännande att få besöka Maldiverna, som ju är hotat av klimatförändringarna, och kanske ett land som Vietnam. Hongkong vore också en intressant plats att få komma till.

En fjärde rullbana

I den utredning av den svenska flygkapaciteten som regeringen presenterade 2016 görs bedömningen att år 2040 kommer 40 miljoner flygresenärer per år att passera genom Stockholmsregionen, vilket är en fördubbling jämfört med idag. Det gör att Arlandas kapacitet behöver byggas ut. En viktig komponent, förutom förstärkt infrastruktur, är då en ny rullbana i nord-sydlig riktning, parallellt med två av de existerande banorna. Enligt en tidigare utredning skulle detta öka flygplatsens kapacitet till över 120 flygrörelser i timmen. Swedavia har, i syfte att säkerställa den svenska flygkapaciteten, inlett planeringen för en fjärde bana.

Andra intressanta artiklar