Ola Rollen

Ola Rollén leder ett företag med verksamhet i mer än 40 länder. Trots att huvudkontoret ligger i Stockholm, bor Ola i Hong Kong samtidigt som London är den naturliga mötesplatsen för många i företaget. Varför är det så? Och hur skulle Stockholm och Sverige kunna bli viktigare som etableringsort för ett företag som Hexagon? Ola Rollén har en tydlig bild av vad som krävs av framtidens flygförbindelser.

För Ola Rollén fyller ett huvudkontor huvudsakligen två funktioner: att husera stabsfunktioner som arbetar övergripande med koncernens affärsområden samt att fungera som den naturliga mötesplatsen för ledande befattningshavare i linjen och i staber.

Att Hexagons stabsfunktioner för Ekonomi, Treasury och Skatt finns i Stockholm, för Marknadskommunikation i USA och för forskning och utveckling i Schweiz ser inte Ola som ett problem. Snarare skapar det en dynamik och ett mer globalt angreppssätt då flera nationaliteter och kulturer tillsammans driver koncernens utveckling.

Men han menar samtidigt att det fysiska mötet, och de många och ofta långa resorna som krävs för att människor från olika kontinenter ska kunna sammanstråla, fyller sin funktion. I situationer när det är betydelsefullt att kunna läsa av människors kroppsspråk eller sinnesstämning är det fysiska mötet ovärderligt.

”Den naturliga mötesplatsen för Hexagons ledande befattningshavare har kommit att bli London. Och det är inte en slump. London har idag, till skillnad från Stockholm, direktlinjer till samtliga städer runtom i världen där våra viktigaste anläggningar och dotterbolag finns etablerade. Dessutom ligger London i Europa vilket är en fördel om du kommunicerar med Asien, Europa och Amerika samtidigt.”

Hexagons kontor i London etablerades 2001 i samband med det att svenska Hexagon förvärvade amerikanska Brown & Sharp. Det förvärvade bolagets stora enheter låg i Kina, USA, Schweiz, Tyskland och Italien och det blev tidigt uppenbart att det fanns ett behov av att hitta en plats till vilken ledningarna enkelt kunde resa, framförallt under den intensiva integrationsprocessen som följer ett stort förvärv.

”Vi hade veckomöten under en period. Hade vi krävt att alla skulle resa till exempelvis Stockholm hade det inte fungerat. Endera hade vi tappat viktiga anställda eller kontrollen över bolaget.”

För Ola har det aldrig varit nödvändigt att ha sin fysiska bas på huvudkontoret i Stockholm. Han ser till att vara på den plats där han kan göra mest nytta för koncernen.

”Efter att under drygt ett decennium ha utgått från London flyttade jag med familjen till Hong Kong i början av 2013. Mitt mål med Hexagons kontor i Hong Kong är att på sikt stärka koncernens närvaro i Asien som enligt oss är framtiden.”

Dela detta:

Ola Rollén

VD och koncernchef Hexagon

Hur ofta reser du?

Jag reser flera arbetsdagar i veckan. Privat reser jag också mycket då jag och min fru har våra tre barn på tre olika kontinenter.

Till vilka platser reser du?

Förr reste jag mest till USA och större städer i Europa. Jag reste också en del till Brasilien och Kina. Nu när jag är baserad i Hong Kong reser jag oftast till städer i Asien och Europa. Indien har också blivit ett allt viktigare resmål.

Vilket är ditt bästa resminne?

Jag har många bra resminnen och har svårt att peka ut ett enskilt.

Vilket är ditt sämsta resminne?

Jag blev strandsatt på Frankfurts flygplats när den stängde på grund av en snöstorm strax före midnatt. Inga taxibilar var i trafik och samtliga hotell runt flygplatsen var fulla. En natt i Frankfurts terminalbyggnad är inget jag kan rekommendera.

Andra intressanta artiklar