Lena Olving bodde och arbetade tidigare i Asien, och hade ett högt resetempo i regionen. Idag bor hon i Sverige och reser istället interkontinentalt till Asien. Här delar hon med sig av hur resemöjligheterna skiljer sig åt och om betydelsen av en stark infrastruktur, både internationellt och lokalt.

1. Du var tidigare chef för Volvo Personvagnar i Asien. Hur var flygförbindelserna där?

Från Malaysia där jag bodde kunde jag resa direkt till alla övriga städer i regionen från huvudstaden Kuala Lumpur. Om jag däremot skulle åka till Sverige, vilket jag gjorde varannan månad under fem år, var jag tvungen att göra ett stopp någonstans på vägen. Och så är det ju fortfarande.

2. Är det någon specifik direktlinje du saknar från Stockholm idag?

Med tanke på att en så stor del av den globala tillväxten sker i Asien skulle det vara välkommet med direktflyg från Stockholm till Beijing, Shanghai, Seoul, Singapore och Tokyo. Micronic Mydata har en stor del av sin affär där och bättre flygförbindelser dit skulle underlätta mycket för oss. Den bilden tror jag att jag delar med många i näringslivet.

3. Vad betyder infrastrukturen för Sverige och vad skulle förbättrade interkontinentala flygförbindelser medföra för landet? 

Utan en stark infrastruktur skulle Sveriges konkurrenskraft snabbt urholkas, kanske snabbare än många tror. Infrastrukturen är direkt kopplad till svenska företags internationella konkurrenskraft, men är viktig också för oss som bor här och för miljön. Vidgar man bilden ytterligare så är den viktig för att attrahera utländska direktinvesteringar, något vi behöver mer av i Sverige. Man får heller inte glömma vikten av goda inrikesförbindelser, exempelvis SJ som länkar samman mindre städer med Stockholm och därmed världen utanför.

4. Hur viktiga är reseförbindelserna vid etableringen av ett huvudkontor?

De är viktiga. Både ur ett tidseffektivitetsperspektiv och i ökad grad ur ett miljöperspektiv tror jag. Det är min erfarenhet från Volvo Personvagnar, Saab AB och nu Micronic Mydata. Den lokala infrastrukturen är också betydelsefull – man måste vara nära kunderna.

5. I vilka affärssammanhang kan man avstå från att resa?

Om man har byggt upp en affärsrelation över tid, så att det finns en ömsesidig tillit, kan man kanske ha videomöten. Men när ett företag expanderar handlar det ofta om att lära känna nya människor och kulturer och då är min erfarenhet att det fysiska mötet inte kan ersättas. Och aldrig i en förhandlingssituation. Så ju mer expansiva och framgångsrika svenska företag är desto större kommer behovet vara av bra flygförbindelser. Här finns det en stor potential för förbättring.

Dela detta:

Lena Olving

VD och koncernchef Micronic Mydata

Andra intressanta artiklar