För tolv år sedan tog advokaten och före detta stridspiloten Björn Kjos över rodret i ett litet flygbolag med fyra inrikeslinjer. Idag har det lilla flygbolaget förvandlats till ett internationellt flygbolag med 143 inrikes- och utrikeslinjer som flyger över 20 miljoner passagerare per år. Här berättar han om vilka krav som ställs vid öppning av en ny linje och att långdistanslinjerna kommer att öka i betydelse.

Ett bevis för att Norwegian har blivit en global spelare är antalet nya baser som öppnas upp, nu senast i New York och Fort Lauderdale. I södra Europa är den relativt nyöppnade basen i Barcelona tänkt att bli en knytpunkt för direktflyg till bland annat Sydamerika. Björn Kjos berättar att bakom varje ny destination som lanseras ligger mycket hårt arbete med grundliga analyser av marknadspotential och uppskattad lönsamhet.

”Det är viktigt att skilja på nya linjer på en etablerad marknad och nya linjer på en ny marknad. Nya linjer på en ny marknad kräver mer marknadsföring för att bygga varumärkeskännedom. Då är låga priser en viktig del i marknadsföringen. Vidare är det viktigt att ha anpassad kapacitet på nya marknader”, berättar Björn Kjos.

När man väl har bestämt sig för att satsa på en ny linje måste man i nästa steg bestämma hur många avgångar linjen ska ha.

”Frekvensen beror på flera saker – dels vilken slags linje det är, dels vilken trafikvolym man tror att sträckan kommer att ha och vilken lönsamhet den kan få. På en linje med många affärsresenärer är en bra tidtabell och fler avgångar viktigare än på en typisk fritidsdestination.”Björn Kjos understryker även vikten av att flygplatserna tar till sig både resenärers och flygbolagens önskemål.

”Det är inte bara avgiftsnivån som avgör hur pass konkurrenskraftig en flygplats är. Det är viktigt att en flygplats är flexibel och anpassningsbar beroende på vilka behov flygbolagen har. Vi ser även gärna att flygplatsen kan dela risken vid etablering av nya linjer och ha incitamentsprogram för ökad trafik.”

Norwegians långdistanstrafik utgör idag bara en bråkdel av bolagets totala trafik men Björn Kjos räknar med att lång-distanslinjerna gradvis kommer att öka i betydelse. Han är också övertygad om att man i framtiden kommer att flyga betydligt mer direkt till slutdestination än vad man gör idag.

”Det behövs ännu fler direktlinjer till långväga destinationer – det är inte bara mer bekvämt och tidsbesparande att flyga direkt, det ger också mindre miljöpåverkan eftersom det går åt mindre bränsle när man slipper mellanlanda.”

En förutsättning för att Norwegian ska kunna konkurrera på marknaden för långdistansflyg har varit den nya flyg-planstekniken. Nya flygplan kräver mindre underhåll, har längre räckvidd, ger mindre miljöpåverkan och förbrukar mindre bränsle – vilket minskar driftkostnaderna. Norwegian har i dag en beställning på närmare 300 nya flygplan.

”787 Dreamliner är revolutionerande eftersom den, förutom avancerad teknik som gör flygresan både bekvämare och snabbare, drar betydligt mindre bränsle än andra flygplan i samma storlek. Den kan dessutom flyga längre sträckor än vad som tidigare varit möjligt. Eftersom Dreamlinern till hälften är byggd av kolfiberkomposit är den mycket lättare och drar därför upp till 30 procent mindre bränsle och släpper ut upp till 20 procent mindre koldioxid än sina föregångare.”

På frågan om Norwegians snabba tillväxt också innebär en risk avslutar Björn Kjos:

”Tillväxt är alltid förknippat med en viss risk men vi anser att det är en ännu större risk att inte ha konkurrenskraftig storlek på flygplansflottan i en global bransch. Vi försöker minska risken genom att fördela tillväxten i flera olika marknader med tillväxt både i Norden och i resten av Europa.”

Dela detta:

Björn Kjos

VD Norwegian

Hur ofta reser du själv?

Jag reser cirka 100 dagar om året och det är nästan bara jobbresor.

Till vilka platser reser du oftast?

Jag reser oftast till Stockholm, London och New York där vi har baser men även till många av de andra städerna där vi har baser, som till exempel Spanien där vi har flera baser. Jag reser dit i affärer.

Vilket är ditt bästa resminne?

Den första direktlinjen till New York som vi lanserade våren 2013. New York är också en av mina favoritdestinationer eftersom staden har så mycket att erbjuda i form av kultur, historia, teater etc. New York har dessutom en härlig internationell atmosfär.

Vilket är ditt sämsta resminne?

En inrikesresa i USA för två år sedan mellan Miami och Seattle. Flyget var inte bara kraftigt försenat, det var också ett mycket gammalt flygplan där motorerna lät extremt mycket. Ljudet var så högt att jag hade ont i öronen flera dagar efteråt.

Andra intressanta artiklar