”Att resa är att leva”, slog HC Andersen en gång fast. Jag vet inte om han just då återkommit från någon spännande upplevelse. Men det är ett både klokt och tidlöst konstaterande som jag helt delar. För mig sitter resandet i ryggmärgen sedan min tid som flygvärdinna under tio jätteroliga år. Den positiva känslan hänger kvar och jag kan väl sammanfattningsvis säga att jag och min familj reser mycket och ofta. Gärna till storstäder och väldigt gärna till New York.

I dag talar vi lite allmänt om gränslös globalisering och människans ökade mobilitet. Stannar vi upp och verkligen tänker till, är den fria rörligheten en förutsättning för mångfald och demokrati. Att kunna röra sig fritt skapar möten som river gränser, som väcker nyfikenhet, som slår hål på fördomar. Och som tar både oss och utvecklingen framåt!

Egentligen är det inte så konstigt om man betänker att hela vår utveckling pekar på att vi ursprungligen var nomader. Bara för att vi människor blivit bofasta betyder det inte att vi blivit mindre rörliga.

Flygets ständiga utveckling och lätt-åtkomlighet för människan är en enastående effektiv framgångsformel. En gång i tiden betalade vi alla lika för flygbiljetten om vi reste i samma klass. Men inte längre. I dag är det högst troligt att både jag och stolsgrannen till vänster och till höger om mig har betalat olika. Flyget har blivit avdramatiserat och vardagligt. Utmaningen är hur vi kan skapa en hållbar utveckling av flygandet. Här tror jag starkt på teknik-utveckling och nya bränslen.

Vi talar ibland lite slarvigt om affärsresenärernas flyg respektive om privatpersonernas. Men i dagens värld går de här två kategorierna alltmer in i varandra. En del kan hävda att man i affärssammanhang inte behöver mötas så ofta i verkligheten, utan att det räcker med kontakter över nätet. Men mätningar visar att ju fler nätkontakterna är, desto större blir efterfrågan på verkliga möten.

En sak står alldeles kristallklar – bra och direkta flygförbindelser skapar nästan per automatik också ett bra affärs- och kontaktklimat där lyhördhet och skaparglädje går hand i hand. I vårt avlånga land är det naturligtvis viktigt att väl fungerande flygplatser kompletterar varandra samtidigt som de ligger geografiskt lämpligt.

En ny aspekt på det ökande resandet är att vi får allt fler äldre och globala medborgare som kastar loss med oceaner av tid, nyfikenhet och god ekonomi. Och som stundtals är kräsna. Som naturligtvis i valet av resmål ser hur bekvämt det är att ta sig just dit. Eller dit…

Alla reser mer. Nya resursstarka och nyfikna människor från inte minst Indien och Kina upptäcker världen. Och Sverige. Det gäller i hög grad även vår stora granne Polen i söder.

I det här sammanhanget ska vi heller inte glömma världens studenter som alltid har passet med sig och som under några år helt naturligt bor mobilt eftersom deras utbildning också är det. Vilken studieplats och universitet de väljer beror självklart på vilken utbildning som erbjuds. Men nästan lika viktigt vid valet man gör, är hur lätt eller svårt det är att ta sig dit.

Turister, affärsresenärer och andra besökare gillar Sverige. Även här spelar Besöksnäringen – som omsätter över 265 miljarder kronor om året – en avgörande roll och som jag faktiskt vill säga, har varit ett av lokomotiven i Sverige under hela lågkonjunkturen.

För 2012 blev exportintäkterna från besöksnäringen hela 106,5 miljarder kronor, alltså det utländska besökare spenderar här. Jämförelsevis är det mer än vad det sammantaget blev från både personbil- stål- och järnmalmsexporten. Man kan helt korrekt kalla oss för den nya basnäringen. 

Som VD för Visita med våra 6 500 medlemsföretag vet jag vilken besöksmagnet som Stockholm utgör för vår omvärld. Och med en potential som ännu ligger långt ifrån maximum.

Det känns naturligtvis extra roligt med den där lilla knorren att nyanlända till Arlanda välkomnas av fotografier på både ABBA och Björn Borg, för att nu bara nämna några av de många underbara personligheter som finns och har funnits i Sverige.

Möjligheten att ta sig till den svenska huvudstaden och den pulserande tillväxtregionen med flyg är god, men kan bli betydligt bättre med flera flyglinjer. Samtidigt får man inte glömma att populariteten och tillgängligheten går hand i hand med effektiviteten i den övriga infrastrukturen såsom vägar och järnvägsspår.

De gamla nationella gränserna förbleknar. Nu talar vi inte längre så mycket om länderna i Europa som om städerna som ligger där, oavsett land. Öppna och välkomnande.

Världen är full av obesökta platser och jag har naturligtvis inte en sportslig att ta mig till alla jag vill. Men bara vetskapen om att möjligheten finns, och att jag lite överdrivet egentligen kan vara på plats var som helst i världen på mindre än ett dygn, ger mig en härlig lyckokänsla.

Som han sa, HC Andersen – ”Att resa är att leva!” Precis så är det!

Dela detta:

Eva Östling

VD Visita

Hur ofta reser du?

Jag reser flera gånger i veckan i arbetet och privat blir det säkert en gång i månaden.

Till vilka platser?

Mina resor runt i Sverige handlar oftast om möten med medlemmar. Jag har ju för övrigt även mitt permanenta boende söder om Malmö så dit går resorna ofta. Vi är en hel del i Köpenhamn  men det är liksom inte utlandet för oss här nere i söder. När vi ska vara borta länge reser vi gärna till nya länder på andra breddgrader. Vi besöker gärna storstäder och god mat är viktigt i sammanhanget. Att ha hav och en golfbana inom räckhåll är heller inte fel.

Bästa och sämsta resminnet?

Otroligt många bra resminnen och tack och lov inte så många dåliga.

Eva Östling

Andra intressanta artiklar