Personligt om flygets möjligheter

Här kan du läsa berättelser från framstående företagsledare, politiker, forskare och debattörer om hur flyget skapat möjligheter för dem som individer, företagen de arbetar i och Sverige. Artiklarna nedan har vi även samlat i en tryckt antologi som du kan beställa här.